Habitació de matrimoni amb bany
72,00 €

Habitació triple amb bany
90,00 €

Habitació quàdruple amb bany
105,00 €

Informació complementària:

Habitacions amb terrassa 10 € de suplement.

Preu esmorzar:

  • Adult: 8 euros.
  • Nens i nenes de 3 a 11 anys: 4 euros.

Tots els preus inclouen IVA i s’accepten pagaments amb targeta de crèdit.

NORMATIVA APLICABLE – Decret 159/2012 de 5/12/2012

Article 19 – Horari de l’esmorzar

De 08,00 a 10,00 hores

Article 22 – Fulls oficials de reclamació/denúncia
Tots els establiments d’allotjament turístic estan obligats a disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició immediata de les persones usuàries que els ho sol·licitin.

Article 25 – Pagues i senyals
Les reserves es donen per confirmades una vegada efectuat el pagament del 50% dels serveis contractats, llevat d’acords especials.

Article 26 – Cancel·lació de la reserva
La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:
a) Reserva per 2 o menys dies, el 50% del preu total d’estada.
b) Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total d’estada.
c) Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total d’estada.
Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

Article 27 – Rescabalament per renúncia de l’estada
Quan el client o clienta d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.

Article 28 – Manteniment de la reserva
Quan l’establiment hagi confirmat la reserva sense l’exigència de cap paga i senyal, està obligat a mantenir-la fins a l’hora concertada amb la persona usuària, i en cas de no haver-ho fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat.
Si el client o clienta ha abonat la paga i senyal, l’establiment resta obligat a mantenir la reserva efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que cobreixi aquesta, llevat pacte en contrari.

Article 30 – Horaris dels dies d’entrada i sortida
Entrada – A partir de les 16 hores.
Sortida – Abans de les 12 hores.

ALTRES LLEIS I NORMATIVES

Llei 42/2010 – Llei del Tabac
Tots els espais tancats d’ús públic són espais sense fum. A Can Massa està totalment prohibit fumar, excepte al porxo habilitat per a aquest fi.

Llei 15/1999 – Llei orgànica de protecció de dades.
Les dades dels clients de Can Massa s’incorporen al fitxer de clients i proveïdors. Can Massa l’informa que seran tractades complint les mesures de seguretat previstes a la normativa de protecció de dades i que vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació fent-nos-ho saber per qualsevol mitjà.